Autor sekcije: Vedran Miletić

Konfiguracija web poslužitelja Apache HTTP Server

Osnovna konfiguracija

 • ServerRoot
 • DocumentRoot
 • Listen

Zadatak

Učinite da poslužitelj sluša samo na localhost adresi, odnosno 127.0.0.1. Možete li mu pristupiti izvana?

 • UserDir

Zadatak

Uključite podršku za UserDir i direktorij postavite na public_html. Unutar kućnog direktorija korisnika vmiletic stvorite direktorij public_html, a unutar njega datoteku stranica.html s proizvoljnim sadržajem. Učitajte adresu http://<IP adresa poslužitelja>/~vmiletic/stranica.html da bi provjerili radi li UserDir kako treba.

Modul mod_php

 • LoadModule

Zadatak

 • Instalirajte PHP (paket php).
 • Provjerite je li se mijenjao sadržaj datoteke /etc/httpd/conf/httpd.conf.
 • Provjerite je li se mijenjao sadržaj direktorija /etc/httpd/conf.d i /etc/httpd/modules.
 • Unutar DocumentRoot-a stvorite datoteku index.php koja ispisuje phpinfo() na ekran.
 • ServerName
 • ServerAdmin
 • UseCanonicalName
 • ServerSignature

Zadatak

 • Promijenite ime poslužitelja u infuniri-minion<broj>.uniri.hr:80.
 • Promijenite mail adresu administratora u infuniri-minion<broj>-admin@uniri.hr.
 • Uključite korištenje kanonskog imena servera.
 • Provjerite razliku u ispisu između On, Off i EMail vrijednosti kod ServerSignature direktive.

Modul mod_ssl

 • modul za SSL i TLS podršku (omogućuje pristup web serveru putem HTTPS protokola)
 • paket se zove mod_ssl
 • generiranje certifikata i konfiguracija servera opisana je u 9.1.7. Setting Up an SSL Server

Modul mod_wsgi

 • modul za Web Server Gateway Interface (WSGI), najpopularniji način korištenja Python web aplikacija

 • paket se zove mod_wsgi

 • jednostavna WSGI aplikacija ima kod oblika

  def application(environ, start_response):
    status = '200 OK'
    output = 'Ovo je demo WSGI aplikacija.'
  
    response_headers = [('Content-type', 'text/plain'),
              ('Content-Length', str(len(output)))]
    start_response(status, response_headers)
  
    return [output]
  
 • uključivanje WSGI skripte u web server

  WSGIScriptAlias /myapp /usr/local/www/wsgi-scripts/myapp.wsgi
  
 • konfiguracija dozvola

  <Directory /var/www/wsgi-scripts>
   Order allow,deny
   Allow from all
  </Directory>