Autor sekcije: Vedran Miletić

Konfiguracija čvorova u alatu CORE

Unutar alata CORE Quagga je pokrenuta na svim čvorovima koji su tipa router.

Postavljanjem mrežnih elemenata na podlogu oni su automatski konfigurirani i to je dovoljno za pokretanje simulacija, ali ako želimo simulirati neki realni slučaj onda moramo ručno konfigurirati elemente. Podsjetimo se da u CORE-u konfiguriramo element tako da ga prvo označimo te kliknemo na njega desnim klikom pri čemu nam se otvori padajući izbornik; odaberemo Configure ili, alternativno dva puta kliknemo na element lijevim klikom (prije pokretanja emulacije). Nakon pokretanja emulacije moguće je konfigurirati mrežna sučelja korištenjem alata ifconfig.

CORE ima četiri vrste konfiguracijskih prozora (ovisno o vrsti mrežnog elementa):

  • Konfiguracijski prozor koncentratora i LAN komutatora (promjena naziva elementa),
  • Konfiguracijski prozor usmjerivača (promjena naziva, konfiguracija izlazno/ulaznog sučelja za svaku podmrežu na koju je usmjerivač spojen),
  • Konfiguracijski prozor PC računala i domaćina (dodavanje vlastitog imena PC-u ili Hostu, dodjela željene IPv4 i IPv6 adrese),
  • Konfiguracijski prozor linka (koji smo već koristili u prethodnoj vježbi).

U ovom dijelu bavit ćemo se primarno konfiguracijskim prozorom usmjerivača.

Konfiguracija demona alata Quagga unutar alata CORE

Demone alata Quagga unutar alata CORE konfiguriramo otvarajem konfiguracijskog prozora usmjerivača, unutar kojeg kliknemo na gumb Services. U prvom od ponuđenih stupaca nalazi se popis ponuđenih Quagga demona; ostali stupci nam za sada nisu bitni. Željeni demon možemo dovesti u funkciju klikom na njegovo ime, a prozoru za konfiguraciju tog demona pristupamo klikom na ikonu ključa desno od imena demona.

Prozor za konfiguraciju svakog od demona sadrži tri dijela: Files, Directories i Startup/shutdown.

  • Pod odjeljkom Files možemo odabrati, urediti ili stvoriti potrebne konfiguracijske datoteke pojedinih demona.
  • U Directories se nalazi popis direktorija koji su nužni za rad određenog daemon procesa.
  • U odjeljku Startup/shutdown možemo odrediti vrijeme početka izvršavanja te dodati ili izmjeniti naredbe za pokretanje, prekidanje ili provjeru stanja demona.

Ukoliko je ikonica za konfiguraciju žute boje, demon nije ispravno konfiguriran te ga je potrebno dodatno konfigurarati.

Konfiguracija Quagga demona pomoću konfiguracijskih datoteka

Unutar alata CORE konfiguracija svih demona alata Quagga dana je u konfiguracijskoj datoteci demona zebra, što je i prikazano kao napomena prilikom otvaranja konfiguracije ostalih demona (npr. OSPFv2 ili RIP). Mi ćemo ovdje prihvatiti tu konvenciju, međutim svakako treba napomenuti da kada se Quagga koristi van alata CORE najčešće se radi urednosti i lakšeg održavanja konfiguracija svakog pojedinog demona odvaja u posebnu datoteku.

Konfiguracija Quagga demona pomoću ljuske vtysh

U alatu CORE demone alata Quagga možemo konfigurirati i preko sučelja za konfiguraciju vtysh. Sučelju vtysh pristupamo desnim klikom na usmjerivač, zatim odaberemo Shell window izbornik u kojem se nalazi vtysh. Dobivamo pristup prozoru sa vtysh ljuskom s kojom komuniciramo unošenjem određenih naredbi, poput bash ljuske u Linuxu.

Pažnja

Ukoliko vam vtysh javi poruku WARNING: terminal is not fully functional, pritisnite tipku q i zatim tipku Enter. Terminal je sasvim dovoljno funkcionalan za naše potrebe.