Autor sekcije: Vedran Miletić

Python: internacionalizacija i lokalizacija

Todo

Ovaj dio bi trebalo napisati u cijelosti.