Autor sekcije: Vedran Miletić

Python: dodatne usluge operacijskog sustava: poziv select()

 • module select (službena dokumentacija) omogućuje pristup pozivima select() i poll()
 • select.select(rlist, wlist, xlist[, timeout]) čeka do trenutka kad su jedan ili više opisnika datoteke navedeni u listama rlist, wlist i xlist spremni za neku od U/I operacija (čitanje, zapisivanje, iznimka)
  • liste specijalno mogu biti i prazne
  • vraća uređenu trojku (rlist, wlist, xlist) gdje je svaki od elemenata ‘’podlista’’ pripadne liste u pozivu
  • timeout specificira maksimalno vrijeme čekanja u sekundama; ukoliko nije naveden ili je None, poziv će čekati unedogled
 • select.poll() vraća objekt koji na koji se mogu registrirati opisnici datoteka, a zatim se može koristiti za ispitivanje spremnosti na određenu operaciju

Zadatak

Prisjetimo se da mkfifo stvara imenovane cijevi.

 • Stvorite imenovanu cijev fifo000 i zapisujte u nju cat-om proizvoljan sadržaj.
 • Otvorite istu imenovanu cijev kao datoteku za čitanje u Pythonu. Možete li koristiti read(), readline() i readlines()? Objasnite zašto.
 • Napišite kod koji koristi select() da otkrije kada može čitati sadržaj datotke. Što se dogodi kada prekinete cat?