Autor sekcije: Vedran Miletić

Python: parametri i funkcije ovisni o sustavu

Zadatak

Pokrenite Python 3 interpreter i učitajte modul sys.

 • Otkrijte kojeg su tipa objekti sys.ps1 i sys.ps2.
 • Promijenite im vrijednost na drugu vrijednost po vašem izboru. Što uočavate? Fora, a? ;-)
 • sys.version je verzija Pythona i program prevoditelja kojim je preveden
 • sys.platform je platforma (operacijski sustav)
 • sys.modules je rječnik učitanih modula
 • sys.getdefaultencoding() vraća najčešće 'utf-8'
 • sys.getfilesystemencoding() vraća najčešće 'utf-8'
 • sys.getsizeof(object) vraća veličinu objekta object u bajtovima
 • sys.int_info daje informacije o načinu spremanja cijelih brojeva
 • sys.maxsize daje informacije o maksimalnoj duljini liste, tuplea, skupa ili rječnika
 • sys.exit([status]) izlazi iz interpretera s povratnim kodom status
  • raspon povratnih kodova (izlaznih statusa) je 0–127 i 129–192; postoje pokušaji standardizacije značenja svakog pojedinog broja, primjerice sysexits.h
  • u ljusci bash varijabla ljuske $? sadrži izlazni status
 • sys.argv je lista argumenata proslijeđenih Python skripti kod pokretanja
  • argv[0] je ime Python skripte
  • argv[i] je $i$-ti argument naveden nakon imena skripte

Zadatak

Napišite Python 3 skriptu imena zadatak-argv.py koja će nakon što je iz komandne linije pozovemo s argumentom arg1 (./zadatak-argv.py arg1 ili python3.2 zadatak-argv.py arg1) ispisati:

 • Pozvali ste skriptu imena zadatak-argv.py s argumentom arg1, pri čemu su zadatak-argv.py i arg1 vrijednosti varijabli.
 • Ako je prvi argument jednak pythonversion, onda će taj program pored toga ispisati verziju Python interpretera kojeg koristimo, u našem slučaju ‘3.2.2’.
 • Ako je prvi argument jednak gccversion, onda će taj program ispisati verzi GCC-a kojom je korišteni Python interpreter preveden, u našem slučaju ‘4.2.1’.

(Uputa: razmislite kako ćete iz sys.version izvući vrijednosti koje vam trebaju.)

Zadatak

Modificirajte program iz prethodnog zadatka tako da:

 • U slučaju da korisnik unese nedozvoljnu vrijednost prvog argumenta skripta na standardni izlaz za greške ispisuje poruku o tome, a zatim izlazi s izlaznim statusom 1.
 • U slučaju da korisnik unese manje ili više argumenata skripta na standardni izlaz za greške ispisuje poruku o tome, a zatim izlazi s izlaznim statusom 2.

(Uputa: Pogledajte u pomoći za funkciju print() kako ispisati sadržaj na standardni izlaz za greške).

 • opisnik datoteke (engl. file descriptor) je cjelobrojni indeks u tablici otvorenih datoteka vezanih uz proces
 • svaki proces ima barem 3 opisnika: standardni ulaz, standardni izlaz i standardni izlaz za greške
  • objekt sys.stdin reprezentira standardni ulaz (opisnik 0)
  • objekt sys.stdout reprezentira standardni izlaz (opisnik 1)
  • objekt sys.stderr reprezentira standardni izlaz za greške (opisnik 2)
 • naredba lsof ispisuje popis otvorenih datoteka na sustavu
  • lsof -p pid ispisuje popis datoteka koje je otvorio proces s PID-om pid

Zadatak

 • Isprobajte sys.stdout.write i objasnite na koji je način rahličit od print(). Prima li više od jednog argumenta? Ispisuje li novi redak? Možete li ispisati cijeli ili realan broj?
 • Prijavite se u dva terminala ili alternativno backgroundajte Python interpreter nakon što ste u njemu otvorili proizvoljnu datoteku iz vašeg direktorija. Pronađite u popisu otvorenih datoteka vaš proces, 3 osnovna opisnika i opisnik te datoteke.