Autor sekcije: Vedran Miletić

Python: općenite usluge operacijskog sustava: vrijeme

  • module time (službena dokumentacija) nudi funkcije vezane uz vrijeme
  • time.time() vraća trenutno vrijeme sustava, float zapis
  • time.ctime() vraća trenutno vrijeme sustava, str zapis
  • time.sleep(seconds) čini da proces spava seconds sekundi

Zadatak

Napišite program koji na početku i na kraju zapisuje vrijeme u dvije različite varijable (recimo, start_time i end_time). (Cilj je mjeriti vrijeme izvođenja.)

Između te dva pridruživanja vrijednosti učinite da program „spava” 20 sekundi, nakon toga ispiše na ekran "spavao sam 20 sekundi".

Nakon računanja ukupnog vremena izvođenja kao razlike krajnjeg i početnog vremena, program ispisuje na ekran "Ukupno vrijeme izvođenja: <vrijeme>". (Napomena: Razmislite paše li vam više float zapis ili str zapis.)

Zadatak

Izmjerite brzinu izvođenja ovih operacija u Pythonu:

  • računanje produkta prvih 100 000 prirodnih brojeva,
  • računanje zbroja prvih 500 000 prirodnih brojeva.