Autor sekcije: Vedran Miletić

Upravljanje paketima

 • softverski paket (engl. software package)
  • kraće paket; arhiva koja sadrži datoteke aplikacije, biblioteke ili dokumentacije (npr. firefox, firefox-branding, firefox-gnome-support)
  • najpoznatiji .rpm i .deb
 • međuovisnost
  • međuovisnost kod prevođenja (engl. compile-time dependancy), programi i/ili bibliotečne datoteke koje program zahtjeva za uspješno prevođenje (npr. flex, bison ili iostream)
  • međuovisnost kod izvršavanja (engl. run-time dependancy), programi i/ili bibliotečne datoteke koje program zahtjeva dok radi

Osnove rada s upraviteljem paketa niže razine

 • upravitelj paketima niže razine
  • koristi se za stvaranje, instalaciju, deinstalaciju i konfiguriranje paketa
  • „dependency hell” (pakao međuovisnosti?)
  • najpoznatiji su RPM Package Manager, naredba rpm, i dpkg, naredba dpkg

Zadatak

Proučite rpm(8) (notacija za man 8 rpm).

 • Provjerite koji paketi koji u imenu sadrže niz znakova python su instalirani na sustavu.
 • Pronađite koje datoteke sadrži paket python-libs.
 • Pronađite koji paket sadrži datoteku /bin/ls, a koji datoteku /usr/bin/scp. Objasnite što se dogodi ako izostavite putanju.

Osnove rada s upraviteljem paketa više razine

 • upravitelj paketima više razine
  • koristi se za pretraživanje, dohvaćanje i nadogradnju paketa, nalaženje paketa koji zadovoljavaju potrebne međuovisnosti
  • najpoznatiji su Yellowdog Updater Modified, kraće yum, nareba yum, i Advanced Packaging Tool, kraće APT, naredbe apt-get, apt-cache, …
 • repozitorij softvera (engl. software repository)
  • skup paketa i metapodataka o njima, najčešće udaljen i dostupan putem Interneta
  • sadrži metapodatke o paketima (naziv paketa, opis sadržaja, popis međuovisnosti, …) i same pakete
  • repozitoriji softvera uključeni na sustavu navedeni su u /etc/yum.repos.d
 • popis paketa
  • doslovno popis paketa, dio repozitorija na poslužitelju, mijenja se sukladno promjenama u skupu paketa koji se s poslužitelja mogu preuzeti
  • upravitelj paketima više razine ima kopije jednog ili više popisa u lokalnom međuspremniku

Zadatak

 • Pronađite u /etc koju datoteku yum koristi za konfiguraciju i pročitajte u njoj koji direktorij yum koristi za međuspremnik. Provjerite njegov trenutni sadržaj.
 • Ispišite popis paketa iz lokalnog međuspremnika naredbom yum list. Prebrojite ih. Radi li se o instaliranim ili dostupnim paketima?
 • Provjerite ima li u popisu paketa paket python3.
 • Pronađite informacije o paketu python, specifično kolika mu je veličina i iz kojeg je repozitorija.
 • yum check-update – dohvaća nove popise paketa s poslužitelja i sprema ih u lokalni međuspremnik
 • yum update – dohvaća nove popise paketa s poslužitelja i sprema ih u lokalni međuspremnik, a zatim radi nadogradnju svih instaliranih paketa
 • yum install paket – instalira paket ukoliko on postoji u popisima
 • yum remove/erase paket – briše paket sa sustava zajedno sa svim paketima koji o njemu ovise, a konfiguracijske datoteke paketa sprema u .rpmsave u slučaju da su bile promijenjene od strane korisnika
 • yum search paket – traži paket u popisima

Zadatak

 • Instalirajte paket nano.
 • Izbrišite paket wireshark.
 • Nadogradite sve pakete na sustavu. Hoće li yum automatski obnoviti popise?

Pakiranje paketa

Todo

Ovaj dio treba napisati u cijelosti.

TODO za rasporediti