Sudjelovanje na konferenciji ICSLT

Doktorandica Marina Žunić je sudjelovala na konferenciji 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies (ICSLT) koja je održana u Beču, Austrija od 10. do 12. siječnja 2019. Prezentirala je znanstveni rad pod nazivom “Support to teachers within systems for computer supported collaborative learning” napisan u koautorstvu s Martinom Holenko Dlab.
Continue reading

Prezentacija inicijalne potpore učiteljima i nastavnicima informatike/računarstva

Dr. sc. Martina Holenko Dlab predstavila je inicijalnu potporu “Podrška vrednovanju znanja iz STEM područja u sustavu preporučivanja ELARS” učiteljima i nastavnicima informatike/računarstva. Prezentacija je održana 30. kolovoza 2018. pred 150 sudionika međužupanijskog stručnog skupa: “Jačanje učiteljskih kompetencija” u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Continue reading

Potpora Sveučilišta u Rijeci za daljnji razvoj sustava ELARS

Projektu “Podrška vrednovanju znanja iz STEM područja u sustavu preporučivanja ELARS” dodijeljena je inicijalna potpora Sveučilišta u Rijeci. Iznos odobrenih sredstava je 14000,00 kn. U okviru projekta planira se daljni razvoj sustava ELARS s naglaskom na implementaciju podrške vrednovanju znanja iz STEM područja.

Obrazovni sustav preporučivanja ELARS (http://elars.uniri.hr/Elars) razvijen je na Odjelu za informatiku u okviru potpore “Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje” (voditelj: Prof. Nataša Hoić-Božić) i verificiran u radu sa studentima.

Continue reading

Sudjelovanje na konferenciji ICEDL 2018

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i dr. sc. Martina Holenko Dlab su sudjelovale na konferenciji Fourth International Conference on Education and Distance Learning s radom: “Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT Project” (koautori su i Lucia Načinović Prskalo, Jože Rugelj, Irena Nančovska Šerbec).

Konferencija je održana 18. svibnja 2018. u gradu Colombo, Šri Lanka.

Continue reading

Sudjelovanje na konferenciji MIPRO 2018

Članice projektnog tima su sudjelovale na konferenciji 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2018 koja je održana u Opatiji od 21. do 25. svibnja 2018.

Na konferenciji su prezentirale dva znanstvena rada: “Projekt GLAT – poticanje algoritamskog razmišljanja korištenjem didaktičkih igara” (autori: Nataša Hoić-Božić, Martina Holenko Dlab, Lucia Načinović Prskalo, Jože Rugelj, Irena Nančovska Šerbec) i “Learning Scenarios and Encouraging Algorithmic Thinking” (autorice: Jasminka Mezak i Petra Pejić-Papak).

Continue reading