Month: September 2014

Nagrada za najbolji rad na konferenciji e-Learning ’14

Best Paper AwardVoditeljica projekta Nataša Hoić-Božić sudjelovala je na konferenciji INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING (e-Learning ’14). Prezentirala je rad “Using Web 2.0 Tools and ELARS Recommender System for E-Learning” za koji joj je uručena nagrada za najbolji rad. Koautori rada su Martina Holenko Dlab i Jasminka Mezak. Konferencija je održana 11.-12.9.2014. na Sveučilištu u La Laguni, Tenerife.

Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering

daad Nataša Hoić-Božić i Martina Holenko Dlab su sudjelovale na 14. radionici “Software Engineering Education and Reverse Engineering”. Prezentacijom pod nazivom “ELARS – E-Learning Activities Recommender System” predstavile su istraživanja u okviru projekta. Radionica je održana u gradu Sinaia, Rumunjska (25.-29.8.2014.) pod pokroviteljstvom njemačke organizacije DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst).