Month: September 2015

Nagrada za najbolji rad na e-Learning ’15

e-Learning’15

e-Learning’15

I na ovogodišnjoj konferenciji International conference on e-Learning (e-Learning’15) rad “Improving a Blended Learning Model for the Multimedia Systems e-course” autora Nataše Hoić-Božić, Martine Holenko Dlab i Jasminke Mezak osvojio je nagradu kao najbolji rad u sekciji Blended learning.
Rad je prezentirala Nataša Hoić-Božić, a konferencija je održana od 11-12.09.2015. na University of Applied Sciences, Berlin, Germany u organizaciji FETCH projekta.

Održana 2. radionica projekta Creative Classroom

Logo24. i 25. kolovoza 2015. u Tallinu, Estonija održana je 2. radionica za nastavnike estonskih škola u okviru projekta Creative Classroom. Teme ove radionice bile su učenje pomoću didaktičkih igara (Game Based Learning) i projektno učenje (Project Based Learning).

Prof. Jože Rugelj sa Sveučilišta u Ljubljani upoznao je nastavnike s prednostima i načinima korištenja didaktičkih igri u nastavi. Nastavnici su razvili scenarije za vlastite igre koje će razvijati u suradnji sa studentima informatike iz Ljubljane. O projektnom učenju govorio je prof. Mart Laampere s Tallinn University. U okviru radionice nastavnici su razvijali scenarije učenja pomoću LePlanner softvera, a svi materijali za radionicu pripremljeni su u Digididaktika Eliademy tečaju.

Sljedeća radionica na kojoj kao predavači sudjeluju stručnjaci s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci  održat će se u siječnju 2016. godine o temama problemsko učenje (Problem Based Learning) i učenje istraživanjem (Inquiry Based Learning).

Erasmus