Month: June 2018

Objava u časopisu Croatian Journal of Education

TEMRad pod nazivom “Educational Recommender Systems: An Overview and Guidelines for Further Research and Development” u kojem se prezentiraju rezultati dosadašnjih istraživanja i planovi istraživanja u okviru inicijalne potpore, objavljen je u časopisu Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Autori rada su Gordan Đurović, Martina Holenko Dlab i Nataša Hoić-Božić.

Pristup radu moguć je na stranicama časopisa CJE te na ELARS portalu pod Inicijalna potpora > Članci.

Sudjelovanje na konferenciji ICEDL 2018

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i dr. sc. Martina Holenko Dlab su sudjelovale na konferenciji Fourth International Conference on Education and Distance Learning s radom: “Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT Project” (koautori su i Lucia Načinović Prskalo, Jože Rugelj, Irena Nančovska Šerbec).

Konferencija je održana 18. svibnja 2018. u gradu Colombo, Šri Lanka.

Continue reading

Sudjelovanje na konferenciji MIPRO 2018

Članice projektnog tima su sudjelovale na konferenciji 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2018 koja je održana u Opatiji od 21. do 25. svibnja 2018.

Na konferenciji su prezentirale dva znanstvena rada: “Projekt GLAT – poticanje algoritamskog razmišljanja korištenjem didaktičkih igara” (autori: Nataša Hoić-Božić, Martina Holenko Dlab, Lucia Načinović Prskalo, Jože Rugelj, Irena Nančovska Šerbec) i “Learning Scenarios and Encouraging Algorithmic Thinking” (autorice: Jasminka Mezak i Petra Pejić-Papak).

Continue reading