Month: July 2018

Potpora Sveučilišta u Rijeci za daljnji razvoj sustava ELARS

Projektu “Podrška vrednovanju znanja iz STEM područja u sustavu preporučivanja ELARS” dodijeljena je inicijalna potpora Sveučilišta u Rijeci. Iznos odobrenih sredstava je 14000,00 kn. U okviru projekta planira se daljni razvoj sustava ELARS s naglaskom na implementaciju podrške vrednovanju znanja iz STEM područja.

Obrazovni sustav preporučivanja ELARS (http://elars.uniri.hr/Elars) razvijen je na Odjelu za informatiku u okviru potpore “Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje” (voditelj: Prof. Nataša Hoić-Božić) i verificiran u radu sa studentima.

Continue reading