Author: Nataša Hoić-Božić

Konferencija ICCSEIT 2017

Radovi “Student and Group Activity Level Assessment in the ELARS Recommender System” autora: Holenko Dlab, M., Hoić-Božić, N. i “A Design-Based Approach to Developing a Mobile Learning System” autora: Holenko Dlab, M., Hoić-Božić, N., Botički, I. prihvaćeni su na konferenciju ICCSEIT 2017 – The 19th International Conference on Computer Supported Education and Information Technology koja će se održati u New Yorku (USA) 5. i 6.10.2017. godine.

Prezentacije na konferenciji MIPRO 2017

Mipro 2017

Dr. sc. Martina Holenko Dlab i Ivona Franković su sudjelovale na 40. međunarodnom skupu MIPRO 2017 u Opatiji od 22.5. do 26.5.2017. Na savjetovanju “Računala u obrazovanju” Martina Holenko Dlab je prezentirala rad „Experiences in Using Educational Recommender System ELARS to Support e-Learning“, a Ivona Franković rad „Comparison of Game Engines for Serious Games“ napisan u koautorstvu sa Sanjom Pavkov i Natašom Hoić-Božić.

Nagrada na e-Learning ’16 konferenciji

Nagrada na e-Learning'16

Nagrada na e-Learning’16

Na International conference on e-Learning (e-Learning’16) radu “Using Recommender System to motivate Electrical Engineering course
students to use Web 2.0 tools in their learning process” autora Gordana Đurovića, Martine Holenko Dlab i Nataše Hoić-Božić dodijeljena je nagrada kao jednom od najboljih radova.
Rad je prezentirala Nataša Hoić-Božić, a konferencija je održana 8.-9.9.2016. u Bratislavi, Slovačka u organizaciji FETCH projekta.

Prezentacija rezultata “Creative Classroom” projekta

16th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering

16th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering

Na 16th Workshop-u “Software Engineering Education and Reverse Engineering” Nataša Hoić-Božić je prezentirala projekt “Creative Classroom” izlaganjem pod nazivom “Creative Classroom Project: Introducing Innovative E-learning Methodologies to Estonian Teachers”.
Radionica se održavala na Jahorini, Bosna i Hercegovina od 22-26. kolovoza 2016. u organizaciji projekta “Software Engineering – Computer Science Education and Research Cooperation” , Stability Pact for South Eastern Europe – DAAD (German Academic Exchange Service).

Ljetna škola “12th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning”

JTEL ljetna škola

JTEL ljetna škola

Doktorandice i članice ELARS projektnog tima Ivona Franković i Marina Bajčić i sudjelovale su u ljetnoj školi “12th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning” u Roosti, Estonija od 19. do 25. lipnja 2016.

Ljetna škola je obuhvaćala teme iz širokog spektra područja koje doprinose unapređenju polja “Technology Enhanced Learning”, kao što su Game-Based Learning, Open Badges, Learning Analytics i sl.  Kroz radionice i predavanja doktorandima je pružena prilika stjecanja novih znanja, unapređivanja vlastitih istraživačkih vještina,  surađivanja s istraživačima s istim ili sličnim poljem interesa, sudjelovanja u raspravama, povezivanja sa stručnjacima iz određenih područja te predstavljanja vlastitog rada.

Prezentacija na CompSysTech’16 konferenciji

CompSysTech'16

CompSysTech’16

Na 17th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’16 Nataša Hoić-Božić je prezentirala rad pod nazivom
“Increasing students’ academic results in e-course using educational recommendation strategy” (u koautorstvu s Martinom Holenko Dlab).

Konferencija se održala u sklopu projektnog sastanka projekta FETCH (European Tematic network project Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere ) u Palermu, Italija 23. i 24. lipnja 2016. godine.

Prezentacija na konferenciji MIPRO 2016

Mipro 2016 savjetovanje

Mipro 2016 savjetovanje

Nataša Hoić-Božić i Ivona Franković sudjelovale su na savjetovanju “Računala u obrazovanju” 39. međunarodnog skupa MIPRO 2016 u Opatiji od 30.5. do 3.6.2016. s radom “Introducing Inquiry-Based Learning to Estonian Teachers: Experiences from the Creative Classroom Project” čiji su ostali koautori Mart Laanpere i Kai Pata (Tallinn University, Tallinn, Estonia) te Signe Teder (BCS Koolitus, Tallinn, Estonia).

4. radionica projekta Creative Classroom

 

4. radionica projekta Creative Classroom

4. radionica projekta Creative Classroom

Četvrta i posljednja radionica Erasmus+ projekta Creative Classroom održana je 21. i 22. ožujka 2016. godine u BCS Koolitus, Tallinn, Estonija. Teme radionice bile su procjenjivanje znanja i analitike učenja. Radionici je prisustvovalo dvadesetak nastavnika iz osnovnih i srednjih škola u Estoniji, a predavači su bili eksperti sa Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Tallinu u suradnji s BCS Koolitus.

Prvoga dana radionice predstavljeni su softverski alati i web servisi za podršku evaluaciji učenja kod kreiranja portfolia i refleksivnog učenja te podršku grupnim aktivnostima u procesu učenja. Jože Rugelj i Alenka Žerovnik sa Sveučilišta u Ljubljani upoznali su polaznike i s ICT alatima za pružanje povratnih informacija o učenju te za procjenu znanja poput Kahoot, Plickers, english.1ka.si, goformative.com, quizizz.Com.

Drugi dio radionice vodili su Božidar Kovačić i Vanja Slavuj s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci te su nastavnicima prezentirali mogućnosti alata za analitike učenja. Polaznici su i isprobali alate Plotly, Google Fusion Tables, DataHero analizirajući i vizualizirajući podatke o učenju kao što su rezultati testova i ocjene učenika.

Na kraju radionice nastavnici su raspravljali o svojim iskustvima s korištenim alatima te njihovim planovima da ih uključe u scenarije učenja koje pripremaju u alatu LePlanner.

ErasmusLogo

3. radionica projekta Creative Classroom

Creative Classroom W3

Creative Classroom Workshop 3

14. i 15. siječnja 2016. godine u prostorijama tvrtke BCS Koolitus u Tallinnu, Estonija održana je 3. radionica Erasmus+ projekta Creative Classroom za nastavnike škola u Estoniji. Teme su bile problemsko učenje (Problem Based Learning) i učenje istraživanjem (Inquiry Based Learning – IBL).

Drugi dan ovog događanja članice ELARS projektnog tima prof. Nataša Hoić-Božić i asistentica Ivona Franković održale su radionicu o učenju istraživanjem – IBL. Osim s osnovnim značajkama IBL-a, polaznici su se upoznali i s pojmom e-aktivnosti te Web 2.0 alatima Wikispaces, MindMeister i Diigo. Za primjer IBL e-aktivnosti, nastavnici su u grupama sudjelovali u webquest-u „Learning about Croatia“.

Sljedeća radionica na kojoj kao predavači sudjeluju stručnjaci s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci održat će se u ožujku 2016. godine o temama procjenjivanje znanja i analitike učenja.

ErasmusLogo

Nagrada za najbolji rad na e-Learning ’15

e-Learning’15

e-Learning’15

I na ovogodišnjoj konferenciji International conference on e-Learning (e-Learning’15) rad “Improving a Blended Learning Model for the Multimedia Systems e-course” autora Nataše Hoić-Božić, Martine Holenko Dlab i Jasminke Mezak osvojio je nagradu kao najbolji rad u sekciji Blended learning.
Rad je prezentirala Nataša Hoić-Božić, a konferencija je održana od 11-12.09.2015. na University of Applied Sciences, Berlin, Germany u organizaciji FETCH projekta.