Potpora Sveučilišta u Rijeci za daljnji razvoj sustava ELARS

Projektu “Podrška vrednovanju znanja iz STEM područja u sustavu preporučivanja ELARS” dodijeljena je inicijalna potpora Sveučilišta u Rijeci. Iznos odobrenih sredstava je 14000,00 kn. U okviru projekta planira se daljni razvoj sustava ELARS s naglaskom na implementaciju podrške vrednovanju znanja iz STEM područja.

Obrazovni sustav preporučivanja ELARS (http://elars.uniri.hr/Elars) razvijen je na Odjelu za informatiku u okviru potpore “Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje” (voditelj: Prof. Nataša Hoić-Božić) i verificiran u radu sa studentima.

Sustav se koristi za personalizaciju suradničkih aktivnosti e-učenja (e-aktivnosti) koje se izvode uz pomoć sustava za e-učenje (LMS-a) i alata Weba 2.0. Određivanjem preporuka studentima na temelju njihovih karakteristika proces e-učenja se personalizira.

Svrha predloženog istraživanja je daljnji razvoj sustava ELARS kojim će se unaprijediti kvaliteta e-učenja s naglaskom na implementaciju podrške vrednovanju znanja iz STEM područja. STEM područje obuhvaća znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku te omogućuje stjecanje znanja i vještina koje su potrebne i primjenjive u mnogim djelatnostima. U predmetima tog područja, kao što su primjerice predmeti u polju elektrotehnike, praktična primjena teoretskih znanja uključuje provođenje složenih matematičkih postupaka i izračuna. Podrška vrednovanju poznavanja njihove primjene je potrebna za procjenu ostvarenosti ishoda učenja predmeta tog područja i za prikupljanje dodatnih podataka o znanju studenata.

Kako bi se ostvarila svrha istraživanja, načinit će se poboljšana verzija postojećih modela sustava ELARS i pripadne klijentske aplikacije kojom će se omogućiti nastavnicima osmišljavanje provjera znanja sa zadacima koji uključuju provođenje matematičkih postupaka i izračuna te praćenje rezultata studenata. Izvršit će se verifikacija nove verzije sustava u okviru e-kolegija iz STEM područja. Očekuje se da će rezultati istraživanja olakšati nastavnicima proces provjere poznavanja matematičkih postupaka i izračuna te ih potaknuti na korištenje izrađene programske podrške u svrhu formativnog i sumativnog vrednovanja. Implementacija podrške vrednovanju znanja iz STEM područja će rezultirati i proširenjem modela studenta novim podacima što će omogućiti određivanje točnijih i relevantnijih preporuka studentima u procesu e-učenja.

Više informacija mžete naći na ELARS portalu > Inicijalna potpora (https://inf2.uniri.hr/elarsportal/inicijalna-potpora/).

Leave a Reply