Rezultati

Razvijen je obrazovni sustav preporučivanja nazvan ELARS – E-Learning Activites Recommmender System. Određivanjem preporuka studentima na temelju njihovih karakteristika proces e-učenja se personalizira. Korisnici mogu pristupiti sustavu putem klijentske aplikacije (http://elars.uniri.hr/elars) koja se sastoji od podsustava za izradu dizajna e-učenja kojeg koriste nastavnici i podsustava za pregledavanje preporuka vezanih za e-aktivnosti koji koriste studenti.

Planira se razvoj poboljšane verzije sustava ELARS koja će omogućiti podršku nastavnicima u vrednovanju i praćenju znanja studenata koje uključuje primjenu složenijih matematičkih postupaka i proračuna koja je potrebna za provjeru ostvarenosti ishoda učenja u ranije spomenutim predmetima. Nadalje, omogućit će se i pružanje povratnih informacija studentima od strane sustava s ciljem korištenja razvijene podrške u svrhu formativnog vrednovanja znanja. Kako bi se nove funkcionalnosti implementirale u okviru sustava ELARS, razvit će se inovativni postupci i algoritmi za provođenje provjera znanja. Izradit će se i korisničko sučelje za osmišljavanje aktivnosti provjera znanja i praćenja rezultata studenata u okviru nastavničkog sučelja klijentske aplikacije sustava ELARS. Nova verzija sustava će se verificirati realizacijom aktivnosti vrednovanja znanja u okviru e-kolegija, prvenstveno iz polja elektrotehnike.

Objavljeni znanstveni radovi:

1. ČasopisĐurović, Gordan; Holenko Dlab, Martina; Hoić- Božić, NatašaObrazovni sustavi preporučivanja: pregled stanja sa smjernicama za daljnja istraživanja i razvoj // Croatian Journal of Education – Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 20 (2018), 2; str. 531560 PDF

 

2. Žunić, Marina; Holenko Dlab, Martina. Support to teachers within systems for computer- supported collaborative learning // Proceedings of the 2019 the 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e- Technologies. New York, NY, USA : ACM, 2019. str. 63-67
PDF

Prezentirano na: 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e- Technologies, Vienna, Austria, 9.1.2019.

3. Đurovic, G.; Holenko Dlab, M.; Hoić-Božić, N. A Model of an Online Evaluation System for STEM Education // Proceedings of the 42th International Convention MIPRO 2019 / Skala, Karolj (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2019. str. 785-788.
PDF

Prezentirano na: 42th International Convention MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 22.5.2019.

4. ČasopisĐurović, Gordan; Holenko Dlab, Martina; Hoić- Božić, Nataša. Research on the use of Digital Tools by STEM Students at the University of Rijeka. TEM Journal, 8(2), 2019, 636-641.PDF

 

5. Holenko Dlab, Martina; Đurović, Gordan; Hoić- Božić, Nataša; Botički, Ivica. Support for knowledge assessment in STEM education using ELARS recommender system // Proceedings of the 10th International Conference on e-Learning. Belgrade : Belgrade Metropoliten University, 2019. str. 55-59

Prezentirano na: 10th International Conference on e-Learning, Belgrade, Serbia, 26.9.2019.