Rezultati

U dosadašnjem istraživanju razvijen je obrazovni sustav preporučivanja nazvan ELARS – E-Learning Activites Recommmender System. Sustav se koristi za personalizaciju suradničkih aktivnosti e-učenja (e-aktivnosti) koje se izvode uz pomoć sustava za e-učenje (LMS-a) i alata Weba 2.0. Određivanjem preporuka studentima na temelju njihovih karakteristika proces e-učenja se personalizira. Sustav je verificiran u radu sa studentima.

Korisnici mogu pristupiti sustavu putem klijentske aplikacije (http://elars.uniri.hr/elars) koja se sastoji od podsustava za izradu dizajna e-učenja kojeg koriste nastavnici i podsustava za pregledavanje preporuka vezanih za e-aktivnosti koji koriste studenti. Sučelje za studente načinjeno je prema principima responzivnog web dizajna (RWD) i prilagođeno korištenju ne samo na računalima već i na mobilnim uređajima različitih rezolucija (desktop računala, laptopi, tableti, mobiteli).

Planira se razvoj poboljšane verzije sustava ELARS koja će omogućiti podršku nastavnicima u vrednovanju i praćenju znanja studenata koje uključuje primjenu složenijih matematičkih postupaka i proračuna koja je potrebna za provjeru ostvarenosti ishoda učenja u ranije spomenutim predmetima. Nadalje, omogućit će se i pružanje povratnih informacija studentima od strane sustava s ciljem korištenja razvijene podrške u svrhu formativnog vrednovanja znanja. Kako bi se nove funkcionalnosti implementirale u okviru sustava ELARS, razvit će se inovativni postupci i algoritmi za provođenje provjera znanja. Izradit će se i korisničko sučelje za osmišljavanje aktivnosti provjera znanja i praćenja rezultata studenata u okviru nastavničkog sučelja klijentske aplikacije sustava ELARS. Nova verzija sustava će se verificirati realizacijom aktivnosti vrednovanja znanja u okviru e-kolegija, prvenstveno iz polja elektrotehnike.