Istraživački tim

Osnovni tim

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Odjel za informatiku, voditelj projekta

Dr. sc. Martina Holenko Dlab, poslijedoktorand, Odjel za informatiku

Dr. sc. Jasminka Mezak, v. predavač, Učiteljski fakultet u Rijeci

 

Ostali suradnici

Dr. sc. Vedran Miletić, poslijedoktorand, Odjel za informatiku

Ivona Franković, asistent, Odjel za informatiku

Marina Bajčić,  asistent, Odjel za informatiku

Prof. dr. sc. Vedran Mornar, FER, Zagreb

Mr. sc. Gordan Đurović, v. predavač, Odsjek za politehniku FFRI; student doktorskog studija Informatika na Odjelu za informatiku

Eugen Ban, viši savjetnik za tehn. kulturu i informatiku, AZOO; student doktorskog studija Informatika na Odjelu za informatiku

 

Suradnici iz inozemstva

Izv. prof. dr. sc. Jože Rugelj, Odjel za matematiku i računarstvo, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani