Objava rezultata istraživanja u časopisu TEM

TEMZnanstveni rad pod nazivom “Research on the use of Digital Tools by STEM Students at the University of Rijeka” u kojem se prezentiraju rezultati istraživanja inicijalne potpore objavljen je u časopisu TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics. Autori rada su Gordan Đurović, Martina Holenko Dlab i Nataša Hoić-Božić.

Pristup radu moguć je na stranicama časopisa TEM te na ELARS portalu pod Inicijalna potpora > Članci.

Leave a Reply