Objava u časopisu Croatian Journal of Education

TEMRad pod nazivom “Educational Recommender Systems: An Overview and Guidelines for Further Research and Development” u kojem se prezentiraju rezultati dosadašnjih istraživanja i planovi istraživanja u okviru inicijalne potpore, objavljen je u časopisu Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Autori rada su Gordan Đurović, Martina Holenko Dlab i Nataša Hoić-Božić.

Pristup radu moguć je na stranicama časopisa CJE te na ELARS portalu pod Inicijalna potpora > Članci.

Leave a Reply