Opis istraživanja

Istraživanje se nastavlja na istraživanja u okviru MZOS projekta Računalna potpora obrazovanju. Opći cilj istraživanja je podizanje kvalitete obrazovanja uvođenjem inovativnih računalnih tehnologija za e-učenje i poučavanje te promocija novih pedagoških pristupa e-učenja 2.0 kroz dijeljenje znanja o primjerima iz prakse.

Dosadašnja istraživanja

Ciljevi istraživanja