Ciljevi istraživanja

Opći cilj istraživanja je podizanje kvalitete obrazovanja uvođenjem inovativnih računalnih tehnologija  za e-učenje i poučavanje te promocija novih pedagoških pristupa e-učenja 2.0 kroz dijeljenje znanja o primjerima iz prakse.

Specifični ciljevi:

  1. Razvoj algoritama i modela te oblikovanje sustava preporučivanja koji će određivati personalizirane preporuke studentima pri izvođenju slijeda suradničkih e-aktivnosti uz pomoć sustava za e-učenje i Web 2.0 alata.
  2. Izrada novih modela učenja temeljenih na suradničkom učenju i korištenju razvijenog sustava preporučivanja
  3. Izrada obrazovnog dizajna s e-aktivnostima za različite vrste e-kolegija i realizacija e-kolegija u praksi
  4. Izrada preporuka za implementaciju razvijenih modela i sustava u visokoškolske kolegije.