Dosadašnja istraživanja

postojeceIstraživanje se nastavlja najvećim dijelom na istraživanja koja su se provodila od 2007. do 2013. u okviru MZOS projekta Računalna potpora obrazovanju (036-0361983-2019), glavni istraživač prof. dr. sc. Vedran Mornar, FER.

U okviru projekta istražile su se i uključile u proces obrazovanja računalne tehnologije koje omogućuju suvremeni pristup nastavi. Istraživalo se računalom podržano obrazovanje s naglaskom na nekoliko smjerova: prilagodljivi hipermedijski i inteligentni sustavi za upravljanje učenjem, pedagoški modeli e-učenja, mobilno učenje te utjecaji integriranog poslovnog sustava na učinkovitost heterogene obrazovne ustanove.

Tijekom više godina istraživanja profilirala su se dva osnovna smjera istraživanja: dizajniranje arhitekture i tehnologije za mobilno učenje te primjena prilagodljive hipermedije i sustava preporučivanja za e-učenje. Uz to, tema koja je povezivala oba smjera je osmišljavanje pedagoških modela učenja, posebice mješovitog modela te suradničkih pristupa učenju.

Istraživanja suradnika s UNIRI bila su prvenstveno usmjerena unaprjeđenju procesa planiranja i izvođenja suradničkih nastavnih aktivnosti u okviru visokoškolskih kolegija. Na e-učenje utječe novi pristup Web 2.0 koji pretpostavlja Web kao platformu te promiče suradnju, kreiranje i dijeljenje sadržaja. E-učenje u skladu s Web 2.0 principom naziva se e-učenje 2.0 te s pedagoškog aspekta podrazumijeva suradničko učenje temeljeno na konstruktivističkoj teoriji učenja. Student postaje aktivni sudionik i uči kroz dijeljenje ideja i znanja s kolegama te pritom kreira sadržaje koji se objavljuju na Webu. S tehnološkog aspekta e-učenje 2.0 implicira proširenje okruženja za učenje izvan okvira zatvorenih sustava za upravljanje e-učenjem (eng. Learning Management Systems, LMS) poput primjerice Moodle.  Tako uz funkcionalnosti određenog LMS-a koje su za sve korisnike jednake, studenti za e-učenje 2.0 mogu koristiti i odgovarajuće usluge trećih strana dostupne na Webu (Web  2.0 alate). Potencijalno korisne informacije i alate za učenje mogu organizirati i u vidu osobnog okruženja za učenje (eng. Personal Learning Environment, PLE).

Na temelju navedenih istraživanja u zadnjoj godini istraživanja započet je rad, prvenstveno suradnika na projektu s Odjela za informatiku, na modeliranju sustava preporučivanja.