Diseminacija rezultata istraživanja nastavnicima informatike/računarstva

Članice projektnog tima prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, dr. sc. Martina Holenko Dlab i Ivona Franković su prezentirale informacije o projektu, rezultate istraživanja i planove za budući rad učiteljima i nastavnicima informatike/računarstva.

Prezentacije su održane u okviru stručnog skupa koji je u suorganizaciji Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje održan 30. kolovoza 2017. Na skupu je sudjelovalo 120 učitelja/nastavnika iz Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.

Objava rezultata istraživanja u časopisu “International Journal of Emerging Technologies in Learning”

iJETZnanstveni rad pod nazivom “Implementation of Group Formation Algorithms in the ELARS Recommender System” u kojem se prezentiraju rezultati istraživanja projekta prihvaćen je za objavljivanje u časopisu International Journal of Emerging Technologies in Learning. Autori rada su Tina Knez, Martina Holenko Dlab i Nataša Hoić-Božić.

Pristup radu moguć je na ELARS portalu pod Članci.

Sudjelovanje na konferenciji EDULEARN17

Članice projektnog tima prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i dr. sc. Martina Holenko Dlab sudjelovale su na konferenciji International Conference on Education and New Learning Technologies – EDULEARN17 koja je održana u Barceloni od 3.-5.7.2017.

Na konferenciji je dr. sc. Martina Holenko Dlab prezentirala rad “Adaptivity in Synchronous Mobile Collaborative Learning” (koautori: I. Botički, N. Hoić-Božić, C.-K. Looi). U radu je opisano istraživanje o korištenju tablet računala za suradničko učenje koje je provedeno u okviru projekta SCOLLAm (http://www.scollam.com).

Konferencija ICCSEIT 2017

Radovi “Student and Group Activity Level Assessment in the ELARS Recommender System” autora: Holenko Dlab, M., Hoić-Božić, N. i “A Design-Based Approach to Developing a Mobile Learning System” autora: Holenko Dlab, M., Hoić-Božić, N., Botički, I. prihvaćeni su na konferenciju ICCSEIT 2017 – The 19th International Conference on Computer Supported Education and Information Technology koja će se održati u New Yorku (USA) 5. i 6.10.2017. godine.

Prezentacije na konferenciji MIPRO 2017

Mipro 2017

Dr. sc. Martina Holenko Dlab i Ivona Franković su sudjelovale na 40. međunarodnom skupu MIPRO 2017 u Opatiji od 22.5. do 26.5.2017. Na savjetovanju “Računala u obrazovanju” Martina Holenko Dlab je prezentirala rad „Experiences in Using Educational Recommender System ELARS to Support e-Learning“, a Ivona Franković rad „Comparison of Game Engines for Serious Games“ napisan u koautorstvu sa Sanjom Pavkov i Natašom Hoić-Božić.

Konferencija ICL2016

ICT_InnovationsRad “Criteria for Selection of a Web 2.0 Tool for Process Modeling Education” kojem je prva autorica članica ELARS istraživačkog tima Martina Holenko Dlab prezentiran je na međunarodnoj konferenciji ICL 2016 – 19th International Conference on Interactive Collaborative Learning. ICL je održan od 21.-23.9.2016. u Belfastu, UK (http://www.icl-conference.org/icl2016/). Koautorice rada su Sanja Čandrlić i Sandra Sabranović (Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci).

Rad je objavljen u Springer izdanju “Advances in Intelligent Systems and Computing“.

Nagrada na e-Learning ’16 konferenciji

Nagrada na e-Learning'16

Nagrada na e-Learning’16

Na International conference on e-Learning (e-Learning’16) radu “Using Recommender System to motivate Electrical Engineering course
students to use Web 2.0 tools in their learning process” autora Gordana Đurovića, Martine Holenko Dlab i Nataše Hoić-Božić dodijeljena je nagrada kao jednom od najboljih radova.
Rad je prezentirala Nataša Hoić-Božić, a konferencija je održana 8.-9.9.2016. u Bratislavi, Slovačka u organizaciji FETCH projekta.

Prezentacija rezultata “Creative Classroom” projekta

16th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering

16th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering

Na 16th Workshop-u “Software Engineering Education and Reverse Engineering” Nataša Hoić-Božić je prezentirala projekt “Creative Classroom” izlaganjem pod nazivom “Creative Classroom Project: Introducing Innovative E-learning Methodologies to Estonian Teachers”.
Radionica se održavala na Jahorini, Bosna i Hercegovina od 22-26. kolovoza 2016. u organizaciji projekta “Software Engineering – Computer Science Education and Research Cooperation” , Stability Pact for South Eastern Europe – DAAD (German Academic Exchange Service).

Ljetna škola “12th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning”

JTEL ljetna škola

JTEL ljetna škola

Doktorandice i članice ELARS projektnog tima Ivona Franković i Marina Bajčić i sudjelovale su u ljetnoj školi “12th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning” u Roosti, Estonija od 19. do 25. lipnja 2016.

Ljetna škola je obuhvaćala teme iz širokog spektra područja koje doprinose unapređenju polja “Technology Enhanced Learning”, kao što su Game-Based Learning, Open Badges, Learning Analytics i sl.  Kroz radionice i predavanja doktorandima je pružena prilika stjecanja novih znanja, unapređivanja vlastitih istraživačkih vještina,  surađivanja s istraživačima s istim ili sličnim poljem interesa, sudjelovanja u raspravama, povezivanja sa stručnjacima iz određenih područja te predstavljanja vlastitog rada.

Prezentacija na CompSysTech’16 konferenciji

CompSysTech'16

CompSysTech’16

Na 17th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’16 Nataša Hoić-Božić je prezentirala rad pod nazivom
“Increasing students’ academic results in e-course using educational recommendation strategy” (u koautorstvu s Martinom Holenko Dlab).

Konferencija se održala u sklopu projektnog sastanka projekta FETCH (European Tematic network project Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere ) u Palermu, Italija 23. i 24. lipnja 2016. godine.