Prezentacija na konferenciji MIPRO 2015

mipro_logo2Jasminka Mezak je prezentirala rad “Personalization of e-tivities using Web 2.0 tools and ELARS (E-learning Activities Recommender System)”, napisan u koautorstvu s Natašom Hoić-Božić i Martinom Holenko Dlab, na 38. međunarodnom skupu MIPRO 2015 – Računala u obrazovanju održanom u Opatiji 25.-29.5.2015.

Leave a Reply