Prezentacija rezultata na konferenciji eLearning 2019

Dr. Martina Holenko Dlab i prof. Nataša Hoić-Božić sudjelovale su na konferenciji 10th International Conference on e-Learning 2019 koja je održana u Beogradu, Srbija od 26. do 27. rujna 2019.

Martina Holenko Dlab je prezentirala rezultate ostvarene tijekom projekta inicijalne potpore koji su opisani u znanstvenom radu pod nazivom “Support for knowledge assessment in STEM education using ELARS recommender system”.

Rad je napisan u koautorstvu s Gordanom Đurovićem, Natašom Hoić-Božić i Ivicom Botičkim.


Prezentacija je održana na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu.

Leave a Reply