Responzivni dizajn sučelja sustava ELARS

elars_homeKako bi pristup sustavu preporučivanja ELARS bio moguć putem uređaja različitih rezolucija ekrana (stolna i prijenosna računala, laptopi, tableti, mobiteli), dizajnirano je novo sučelje prema principima responzivnog web dizajna.

Sustavu možete pristupiti na adresi: http://elars.uniri.hr/Elars/.

Leave a Reply