Sažetak

Svrha istraživanja je podizanje kvalitete obrazovanja uvođenjem inovativnih računalnih tehnologija u procese učenja i poučavanja te promocija novih pedagoških pristupa e-učenja 2.0 kroz prezentaciju primjera iz prakse. Projekt će obuhvatiti aktivnosti koje odgovaraju specifičnim ciljevima istraživanja, a to su razvoj algoritama i modela sustava preporučivanja i njegova implementacija, izrada novih modela učenja  temeljenih na suradničkom učenju i razvijenom sustavu, izrada obrazovnog dizajna s e-aktivnostima za različite vrste kolegija koji će se uz podršku sustava preporučivanja realizirati u praksi, te izrada preporuka za implementaciju razvijenih modela i sustava u okviru visokoškolskog obrazovanja.

Istraživanje donosi znanstvene inovacije u području e-učenja s tehnološkog i pedagoškog aspekta. Sustav preporučivanja, kao jedan od glavnih rezultata projekta, koristiti će se za određivanje personaliziranih preporuka studentima pri izvođenju slijeda suradničkih e-aktivnosti uz pomoć sustava za e-učenje i Web 2.0 alata. Na taj način, uz novi pristup korištenju računalnih tehnologija za potporu obrazovanju, istraživanje promovira i nove pedagoške pristupe koji ističu potrebu za suradničkim učenjem i temelje se na izvođenju e-aktivnosti. Očekuje se da će primjena navedenog u praksi rezultirati povećanjem uspješnosti i motivacije studenata što će se vrednovati u okviru različitih vrsta e-kolegija koji se izvode: f2f, ali su sadržaji dostupni online, u mješovitom obliku i u potpunosti online.

Osmišljeni obrazovni dizajni kolegija te preporuke za nastavnike prezentirati će se na Web  portalu koji također predstavlja važan rezultat projekta. Održavanjem Web portala s informacijama o projektu i primjerima dobre prakse omogućit će se svim zainteresiranima upoznavanje s razvijenim modelima, a ujedno i olakšati njihova primjena u široj akademskoj zajednici. Sustav preporučivanja će biti otvorenog koda i implementiran tako da podržava velik broj korisnika. Programski kod će biti dostupan za dijeljenje u okviru cloud servisa na poslužitelju s inf.uniri.hr domenom. Time će istraživanje pridonijeti ne samo znanstvenim inovacijama u području e-učenja, nego i povećanjem internacionalne vidljivosti znanstvenog rada Odjela za informatiku i  Sveučilišta u Rijeci.