Sudjelovanje na konferenciji Future of Education

Članica projektnog tima Ivona Franković je sudjelovala na 8th International Conference The Future of Education koja je održana u Firenci, Italija od 28.-29. lipnja 2018. Prezentirala je rad “Serious Games for Learning Programming Concepts” (koautori: Nataša Hoić-Božić i Lucia Načinović Prskalo).

Leave a Reply