Započeo Erasmus+ projekt GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking

GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362) je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva za područje općeg obrazovanja. Projekt je započeo 2. listopada 2017. godine te će trajati do 1. listopada 2019. godine. Koordinator projekta je Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku (voditelj prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić).

Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način. Očekuje se da će se na taj način dugoročno postići veći interes učenika za programiranje te odabir budućih studija i zanimanja u području IKT i STEM-a. Najvažnije aktivnosti projekta uključuju stručno usavršavanje nastavnika koji će se upoznati s različitim inovativnim metodama izvođenja nastave uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije, a naglasak će biti na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara (eng. games-based learning – GBL) te poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještine rješavanja problema.

Partneri na projektu su: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Talinu (Estonija), Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skopju (Makedonija) i Jugozapadno sveučilište “Neofit Rilski” u Blagoevgradu (Bugarska).

U projekt GLAT su osim prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić uključeni i sljedeći članovi istraživačkog tima potpore Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje: izv. prof. dr. sc. Jože Rugelj, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, dr. sc. Martina Holenko Dlab i Ivona Franković.

GLAT Kick-off Meeting

Leave a Reply