Ovaj kolegij je namijenjen učenicima 1. razreda gimnazije.
U sklopu ovo kolegija upoznat ćete se s baza podataka te naučiti izrađivati baze podataka pomoću programa Microsoft Access.
U ovome kolegiju upoznati ćete se s različitim brojevnim sustavima, preračunavanjem iz jednog u drugi brojevni sustav te binarnim računanjem.
Kolegij je namijenjen učenicima 1. razreda srednje škole.
Ovaj kolegij namjenjen je učenicima 7. razreda osnovne škole.
Na ovom predmetu naučiti ćemo osnovne informacije o našem predmetu te temi multimedijalnog računala i snimanja zvučnih zapisa na multimedijalnom računalu.

U ovome kolegiju upoznati ćemo se s programom za izradu prezentacija Microsoft Office PowerPoint.

Ovaj kolegij je namjenjen učenicima 6. razreda.

Ovaj je sadržaj namjenjen učenicima 5. razreda osnovne škole.
U ovome kolegiju upoznati ćete se s razvojem računala i njihovih dijelova kroz povijest.

Predmet je namijenjen učenicima 1. razreda srednje škole.
Upoznavanje s osnovnom strojnom i i programskom opremom računala.