Na tečaju Strojna oprema bit će riječi o osnovnim dijelovima svakoga računala, o ulozio i značenju pojedinih dijelova računala kao i o osnovnim karakteristikama pojedinih uređaja.