Polaznici će se upoznati sa programom MS Word, načinima i mogućnostima oblikovanja teksta, umetanjem slika, obruba i ostalih efekata te ispisivanjem dokumenata.