Na ovom tečaju naučit ćete sve o bitu, bajtu i prikazivanju znakova nizom bitova jednog bajta.