Ovaj tečaj će upoznati učenike s osnovnim svojstvima binarnog, oktalnog i heksadekadskog brojevnog sustava, pretvorbom broja iz jednog brojevnog sustava u drugi, osnovnim logičkim operacijama i njihovim svojstvima, te izvršavanjem osnovnih računskih operacija u binarnom sustavu i određivanjem tablica istinitosti za složene logičke izraze.