Na e-kolegiju učenici će se upoznati sa računalima u mreži i načinom umrežavanja. Uz teorijski dio radit će se praktični dio gdje će učenici očitati adresu svoga računala.