Kolegij se bavi analizom procesa izrade, obrade i reprodukcije audio i video zapisa. Programi koji se obraduju tokom kolegija su: Audacity - za obradu audio zapisa i Windows Movie Maker - za obradu video zapisa. Tokom kolegija učenici će naučiti kako stvoriti nove i kako snimiti zvučne zapise putem ulaznih uređaja, dodati razne efekte i učinke na snimljeni zapis, te reproducirati zvuk putem izlaznih uređaja, te kako napraviti kratke video zapise koji su strukturirani  tako da na početku imaju početni prikaz sa imenom videa i autora, te završni prikaz sa porukom.