E-kolegij Proračunske tablice namijenjen je za rad u programu Microsoft Excel. Omogućuje polaznicima svladavanje osnovnih vještina pri izradi proračunskih tablica.