Učenici će se na e-kolegiju "Internet" upoznati s strukturom interneta, davateljima usluga na internetu, načinom povezivanja na internet  te s web 2.0 alatima.