Kolegij služi za potrebe izrade tečaja u sklopu kolegija Primjena hipermedije u obrazovanju.