Opće informacije o kolegiju:

  • Trajanje: 4 tjedna ( 17.06.2019. - 12.07.2019.)
  • Cijena: besplatan
  • ime nositelja kolegija: Mateo Mahmutović
  • e-mail: mahmutovic.mateo@gmail.com
  • Jezik: Hrvatski

Na kolegiju Python i osnove računalne grafike ukratko ćemo se prisjetiti osnova sintakse u programskom jeziku Python, te započeti s uvodom u računalnu grafiku korištenjem turtle.py i graphics.py modul. Polaznici će naučiti kako kreirati različite geometrijske oblike, kako manipulirati njima, te kako ih ispuniti i animirati.

Kolegij je otvorenog tipa, te će se odvijati isključivo online