Trajanje: 10 tjedana (1. rujna - 10. studenog 2019.)
Nositelj kolegija: Atena Tudor
e-mail: atena.tudor@gmail.com
Jezik: Hrvatski, Engleski