Tečaj Priprema za programiranje u C++ omogućit će učenicima osnovno znanje o programskom jeziku C++!

Dobro došli!