Cilj tečaja je naučiti polaznika elementima C++ programskoga jezika i osnovnim principima razvoja aplikacija u Code:Blocks okruženju. Polaznik će steći osnovna znanja o programiranju koja će mu olakšati usavršavanje u smjeru profesionalnog programera. Tečaj osigurava temeljno razumijevanje pristupa, koncepata i postupaka programiranja te daje uvod u modularnu konstrukciju programa. Tečaj upoznaje studente sa često korištenim algoritmima uporabom jezika C++.