Autor sekcije: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov

Baratanje datotekama u datotečnom sustavu

Stvaranje, kopiranje, brisanje i preimenovanje datoteka

 • touch stvara praznu datoteku danog imena

 • rm briše datoteku danog imena

 • cp kopira datoteku danog imena u datoteku drugog danog imena; primjer:

  $ cp datoteka1 datoteka2 # kopira datoteke (prvu u drugu)
  
 • mv preimenuje (miče) datoteku danog imena; primjer:

  $ mv datoteka1 datoteka2 # premješta datoteku1 u datoteku2 i preimenuje ih
  

Zadatak

 • U svom kućnom direktoriju napravite direktorij zadatak1510 i uđite u njega.
 • U njemu napravite 3 datoteke: vjezba1, vjezba2 i vjezba3 jednom naredbom (linijom). Ispišite na ekran sadržaj datoteke vjezba2.
 • Izbrišite zatim datoteku vjezba1.
 • U istom direktoriju napravite i direktorij dir1.
 • Kopirajte datoteku vjezba3 u dir1, jednom koristeći reltivno a drugi put apsolutno referenciranje.
 • cp -r i rm -r označava rekurzivno kopiranje i brisanje, briše direktorij i sve datoteke i poddirektorije u njemu
  • kod mv ``naredbe, za razliku od ``cp i rm, nema potrebe za rekurzijom; radi se o preimenovanju

Zadatak

 • U Vašem kućnom direktoriju napravite predloženu strukturu direktorija:

  studentXY ------ Studij --------- Preddiplomski -------- DINP.txt
                |            |
                |----- Pravilnik.txt   |--- Raspored.txt
  
 • Kopirajte datoteku Pravilnik.txt u direktorij Preddiplomski.

 • Kopirajte sav sadržaj direktorija Preddiplomski, u direktorij Diplomski, koristeći apsolutno referenciranje.

 • Izbrišite direktorij Preddiplomski.

 • Direktorij Diplomski preimenujte u Dipl.

Dodatni zadatak

Provjerite čemu služi i kako se koristi program Midnight Commander (naredba mc).

Glob uzorci

 • mnogo radimo sa nazivima datoteka pa postoji mogućnost rada sa posebnim znakovima (koji nemaju doslovno značenje) da bismo brzo i lako specificirali nazive većeg broja datoteka
 • glob uzorci, globovi ili wildcards
  • koriste se za pretraživanje uzoraka koji odgovaraju zadanome
  • način da više datoteka koje imaju slična imena povežemo jednom naredbom
  • glob != regex, samo ima donekle sličnu sintaksu i namjenu
 • ? – jedan znak, bilo koji
 • * – bilo koliko bilo kojih znakova
 • [chars] – jedan znak, bilo koji od navedenih u zagradama, može i raspon oblika [A-Z], [a-z] ili [0-9]
 • `<:klasa:>`__ – zamjenjuje samo jedan, bilo koji znak koji je član navedene klase
  • najčešće korištene klase su: [:alnum:], [:alpha:], [:digit:], [:lower:], [:upper:]
 • \ – tzv. prekidni znak

Zadatak

 • U svom kućnom direktoriju stvorite poddirektorij Zadatci i u njemu datoteke zadatak, zadatek, zadatuk, zadatak1, zadatak2, zadatakABC, zadatakabc, zadacnica, zadacnicA, zad3 i dat05.
 • Jednom naredbom, koristeći se glob-om, izlistajte samo:
  • zadatak, zadatek, zadatuk;
  • zadatek, zadatuk;
  • samo datoteke koje na 8 mjestu naziva imaju veliko slovo
  • samo datoteke koje počinju slovom z, na 5 mjestu naziva im nije ni malo ni veliko slovo koja se po abecedi nalazi nakon slova s, i čiji naziv završava malim slovom
  • sve datoteke čiji naziv završava brojem manjim od 4
  • sve navedene datoteke
 • Isprobajte naredbu ls [^ad]* i razmislite o njezinom značenju.
 • Isprobajte naredbu ls {ab,dat,f}?? i razmislite o njezinom značenju.
 • Isprobajte naredbu cat *`<:upper:]1-4]. Što ona radi?

Pretraživanje datotečnog sustava

 • locate pretražuje bazu datoteka za datoteku koja u imenu sadrži dani niz znakova
 • find u specificiranim direktorijima traži datoteke ili skupine datoteka
  • sintaksa: find direktoriji uvjeti

Zadatak

Napišite naredbu find kojom u svom kućnom direktoriju tražite datoteke koje počinju sa iz-, čiji ste vi vlasnik i kojima je pristupano u zadnjih 30 dana. (Uputa: koristite pomoć man stranice naredbe find.)

Ponovimo!

 • Prisjetite se naredbi za stvaranje, brisanje i kopiranje datoteka. Koja naredba može primiti više argumenata?
 • Koja se naredba koristi za pomicanje neke datoteke u datotečnom sustavu? Koja za preimenovanje? Objasnite.
 • Što su globovi?
 • Koja je razlika između znakova ? i * kod globova?